Stel cookie voorkeur in

Ons team

TEAM

Op onze school werkt een team van leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers samen aan het verwezenlijken van goed montessorionderwijs. De teamleden hebben verschillende rollen of taken en daarmee samenhangende verantwoordelijkheden. In het montessorionderwijs worden de kinderen gegroepeerd in heterogene groepen van twee of drie leerjaren. Bij ons op school zitten de kinderen in groepen van twee leerjaren bij elkaar.

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen.

Boukje Brouwers (b.brouwers@montessorinijmegen.nl) en Nina Bartray (n.bartray@montessorinijmegen.nl).

Boukje en Nina zijn, zowel voor kinderen, ouders als teamleden het aanspreekpunt bij incidenten waarbij sprake is van geweld of een aantasting van de persoonlijke integriteit/intimiteit.

De interne vertrouwenspersoon luistert en denkt mee en geeft adviezen over de te bewandelen wegen om tot een mogelijke oplossing te komen. Het kan ook zijn dat de interne vertrouwenspersoon doorverwijst naar andere instanties. Een van de interne vertrouwenspersonen is tevens antipest-coördinator. In die hoedanigheid biedt zij niet alleen een luisterend oor maar houdt zij ook bij wie, in welke mate en door wie er gepest wordt. Ook hier geldt weer dat zowel kinderen, ouders als teamleden bij de antipest-coördinator terecht kunnen als zij zich gepest voelen en daar niet uit komen met de directbetrokkenen. Boukje Brouwers is tevens (anti)pestcoördinator.

Meer informatie over het team vindt u in de schoolgids.

avatar

Angelique Driessen

Onderbouw (groep 1-2)

Dinsdag, woensdag en donderdag

Annet Jongen

Middenbouw (groep 3-4)

Maandag en vrijdag

avatar

Bas de Vaan

Tussenbouw (groep 5-6)

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

avatar

Boukje Brouwers

Bovenbouw (groep 7-8)

Tussen- en bovenbouw coördinator

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

avatar

Els Jansen

Onderbouw (groep 1-2)

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

avatar

Frenk Jansen

Middenbouw (groep 3-4)

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

avatar

Ien van de Vendel

Onderbouw (groep 1-2)

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

avatar

Ilse Buijtels

Directeur

Dinsdag, woensdag, donderdag en afwisselend op maandag of vrijdag

avatar

Iris Kreukels

Onderbouw (groep 1-2)

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

avatar

Leon Wouters

Bovenbouw (groep 7-8)

Dinsdag, donderdag en vrijdag

avatar

Lotte Luijten

Tussenbouw (groep 5-6) en bovenbouw (groep 7-8)

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

avatar

Luuk Keeman

Middenbouw (groep 3-4) en ICT-coördinator

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

avatar

Marion Croonen

Bovenbouw (groep 7-8)

Maandag en woensdag

Nina Bartray

Tussenbouw (groep 5-6)

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

avatar

Rens Hoks

Vakleerkracht gym midden-, tussen- en bovenbouw

Vrijdag

avatar

Ronny Sanders

Conciërge

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

Suzanne Scholte

Middenbouw (groep 3-4)

Maandag, dinsdag en vrijdag

avatar

Suzanne van der Tol

Onderbouw (groep 1-2) en onder- en middenbouw coördinator

Maandag, dinsdag en vrijdag

avatar

Trudy Bömer

Intern begeleider

Maandag, dinsdag en woensdagochtend