Stel cookie voorkeur in

Rooster oudergesprekken

ROOSTER OUDERGESPREKKEN SCHOOLJAAR 2019-2020

Wij hebben het schooljaar verdeeld in 4 periodes van elk ongeveer 10 weken. Na elke periode bieden wij u de gelegenheid om een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind. In het gesprek kijkt de leerkracht met u terug naar de afgelopen periode en vooruit naar de volgende periode. In onderstaand rooster is te zien wanneer de gesprekken gevoerd worden en wat de gespreksonderwerpen zijn. Soms is het gesprek facultatief. Een oudergesprek duurt 10 á 12 minuten. De resterende minuten zijn bedoeld om het gesprek af te ronden en de volgende ouder(s) weer welkom te heten. Voor ouders die meerdere kinderen bij ons op school hebben is een vaste avond gereserveerd (zie onderstaand schema).

 

Periode 1:        Groep 1 t/m 8:  

Donderdag 31 oktober 2019 tussen 18.00u en 21.00u (voor gezinnen met meer dan 1 kind op school), de andere gespreksmomenten plant de leerkracht zelf.                                                   

 

Periode 2:        Groep 1 t/m 8:                           

Dinsdag 18 februari 2020 tussen 18.00u en 21.00u  (voor gezinnen met meer dan 1 kind op school), de andere gespreksmomenten plant de leerkracht zelf.                                                                                                                               

U ontvangt voorafgaand aan het gesprek een verslag met feedback van de leerkracht en een reflectie van uw kind.

 

Periode 3:        Groep 1 t/m 6:                 

In de week van 20 t/m 24 april 2020 in de middag, na schooltijd.   
Deze gesprekken zijn facultatief: op verzoek van de leerkracht en/of de ouder(s).

                         Groep 7 en 8: 

Donderdag 28 mei 2020 tussen 15.15u en 21.00u          
Deze gesprekken zijn facultatief: op verzoek van de leerkracht en/of de ouder(s).

 

Periode 4:         Groep 1 t/m 7:   

Woensdag 24 juni 2020 tussen 18.00u en 21.00u (voor gezinnen met meer dan 1 kind op school), de andere gespreksmomenten plant de leerkracht zelf.            

U ontvangt voorafgaand aan het gesprek een verslag met feedback van de leerkracht en een reflectie van uw kind.
Voor de ouders van kinderen in groep 7 zijn de gesprekken facultatief.