Stel cookie voorkeur in

Rooster oudergesprekken

ROOSTER OUDERGESPREKKEN SCHOOLJAAR 2018-2019

Wij hebben het schooljaar verdeeld in 4 periodes van elk ongeveer 10 weken. Na elke periode bieden wij u de gelegenheid om een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind. In het gesprek kijkt de leerkracht met u terug naar de afgelopen periode en vooruit naar de volgende periode. In onderstaand rooster is te zien wanneer de gesprekken gevoerd worden en wat de gespreksonderwerpen zijn. Soms is het gesprek facultatief. Een oudergesprek duurt 10 á 12 minuten. De resterende minuten zijn bedoeld om het gesprek af te ronden en de volgende ouder(s) weer welkom te heten. Voor ouders die meerdere kinderen bij ons op school hebben is een vaste avond gereserveerd (zie onderstaand schema).

 

Periode 1:        Groep 1 t/m 8:  

Donderdag 1 november 2018 tussen 18.00u en 21.00u (voor gezinnen met meer dan 1 kind op school), de andere gespreksmomenten plant de leerkracht zelf.                                                   

Gesprek over de domeinen: Leren te zijn, leren samen te leven en leren te leren.

 

Periode 2:        Groep 1 t/m 8:                           

Dinsdag 5 februari 2019 tussen 18.00u en 21.00u  (voor gezinnen met meer dan 1 kind op school), de andere gespreksmomenten plant de leerkracht zelf.                                                                                                                               

Gesprek over alle domeinen. U ontvangt voorafgaand aan het gesprek een verslag met feedback van de leerkracht en een reflectie van uw kind.

 

Periode 3:        Groep 1 t/m 6:                 

Week 16 (16 t/m 20 april 2019) in de middag, na schooltijd.   
Deze gesprekken zijn facultatief: op verzoek van de leerkracht en/of de ouder(s).

                         Groep 7 en 8: 

Donderdag 24 mei 2019 tussen 15.15u en 21.00u          
Deze gesprekken zijn facultatief: op verzoek van de leerkracht en/of de ouder(s).

 

Periode 4:         Groep 1 t/m 7:   

Woensdag 19 juni 2019 tussen 18.00u en 21.00u (voor gezinnen met meer dan 1 kind op school), de andere gespreksmomenten plant de leerkracht zelf.            

Gesprek over alle domeinen. U ontvangt voorafgaand aan het gesprek een verslag met feedback van de leerkracht en een reflectie van uw kind.
Voor de ouders van kinderen in groep 7 zijn de gesprekken facultatief.