Stel cookie voorkeur in

Welkom op de website van Montessorischool Nijmegen-Oost (voorheen basisschool Montessori Nijmegen).

Op deze website vindt u de meest belangrijke informatie over de inhoud en organisatie van ons onderwijs. U leest wat u van ons kunt verwachten en wat wij willen betekenen voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Deze informatie is bedoeld voor de ouders van kinderen die op dit moment op onze school zitten, maar ook voor ouders die zich nog aan het oriënteren zijn op een geschikte basisschool voor hun kind.

 

Het belangrijkste uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij kinderen in een steeds grotere mate zelfredzaam, zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren te zijn en laten zijn.

‘Leer mij het zelf te doen’

Dit uitgangspunt loopt als een rode draad door ons onderwijs. De keuzes die we maken zijn gebaseerd op deze montessorigedachte. Wij gaan ervan uit dat de ouders van onze leerlingen dit uitgangspunt onderschrijven en ondersteunen.

 

Sinds januari 2017 vormen wij samen met de Montessori peutergroep en buitenschoolse opvang van KION Kindcentrum Montessori Nijmegen-Oost. De komende jaren zullen we deze samenwerking steeds verder uitbouwen. In het hele kindcentrum zijn de uitgangspunten van Maria Montessori de basis voor ons handelen.

 

We hopen dat u op deze website alle informatie kunt vinden die voor u van belang is. Hebt u nog vragen? Wij willen u altijd meer vertellen.

Namens het team en de MR,