Buitenschoolse opvang

Bij buitenschoolse opvang (bso) Montessori Nijmegen-Oost , in het Montessori kindcentrum, ligt de nadruk op zelfstandigheid en ontdekken. Kinderen krijgen de ruimte om, met de begeleiding die zij nodig hebben, te komen tot ontwikkeling van eigenwaarde en ontdekken van talenten. We blijven op de achtergrond waar mogelijk en bieden hulp als dat nodig is. Zelf ontdekken en zelf leren is een natuurlijke drang. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De omgeving waarin het kind opgroeit draagt hieraan voor een belangrijk deel bij.

In het kindcentrum maken we na school gebruik van een speciaal ingerichte groepsruimte. Daarnaast gaan we regelmatig naar de speelzaal waar we bewegingsactiviteiten doen en spelen we elke dag buiten. We maken gebruik van de fijne buitenruimte die direct grenst aan de toegang tot de bso groepsruimte. Voor een deel van de activiteiten die betrekking hebben op natuurbeleving gaan we naar de tuin van de peuters. Daar helpen we de bloemen en plantjes te verzorgen.

 

Bij de bso worden uiteenlopende activiteiten aangeboden. Er is veel gelegenheid voor creativiteit en voor spelmomenten aan tafel of in de speelzaal. Ook bakken of koken we regelmatig, is er ruimte om lekker te chillen met een boek of tijdschrift of kunnen kinderen hun sportieve kant laten zien op het buitenterrein bij het kindcentrum. Soms gaan we even op pad naar het bosje in de buurt.  

Met een aantal jaarlijkse activiteiten werken we samen met de peutergroep en school. In alle gevallen zorgen we ervoor dat de kinderen onder begeleiding blijven van de eigen pedagogisch medewerkers.

 

Op maandag, dinsdag en donderdag is de bso open van 15.00 tot 18.00 uur. Omdat op woensdag en vrijdag en tijdens schoolvakanties het kindaantal bij de bso in het Montessori kindcentrum lager is, gaan we op die dagen naar bso De Buut in kindcentrum De Buut aan de Hugo de Grootstraat. Tijdens de vakanties streven we ernaar om altijd een pedagogisch medewerker van de eigen locatie in te roosteren zodat er een bekend gezicht is voor kinderen en ouders.

Op woensdag en vrijdag zijn er vaste pedagogisch medewerkers voor zowel de kinderen van De Buut als het Montessori kindcentrum.

 

Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor de link naar de website van KION. U kunt online een vrijblijvende rondleiding aanvragen of direct inschrijven. Via kion rekenhulp berekent u gemakkelijk wat voor de kosten zouden zijn als uw kind(eren) naar de bso gaan. Natuurlijk kunt u op maandag, dinsdag of donderdag altijd even binnen lopen bij de bso.

 

Graag tot ziens!

Jacqueline Bosch – clustermanager KION bso Montessori Nijmegen -Oost