Samenwerking met partners

Samen met de peutergroep en de buitenschoolse opvang van KION vormen wij Montessori Kindcentrum Nijmegen-Oost. Met z’n drieën maken we gebruik van alle faciliteiten in het gebouw en samen vormen we het team van ons kindcentrum. De komende jaren zullen we die samenwerking steeds verder uitbreiden en zichtbaar maken.

Peutergroep Montessori Nijmegen-Oost (KION)

Bij peutergroep Montessori Nijmegen-Oost, in het Montessori kindcentrum, krijgen kinderen de gelegenheid zelf te ontdekken en zelf te leren, dit is een natuurlijke drang van elk kind. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De omgeving waarin het kind opgroeit draagt hier voor een belangrijk deel aan bij. Bij deze visie op ontwikkeling hoort gepaste begeleiding. We geven peuters de kans zelf te ontwikkelen in een uitnodigende omgeving met begeleiding op de achtergrond.

Buitenschoolse opvang Montessori Nijmegen-Oost (KION)

Bij buitenschoolse opvang (bso) Montessori Nijmegen-Oost, in het Montessori kindcentrum, ligt de nadruk op zelfstandigheid en ontdekken. Kinderen krijgen de ruimte om, met de begeleiding die zij nodig hebben, te komen tot ontwikkeling van eigenwaarde en ontdekken van talenten. We blijven op de achtergrond waar mogelijk en bieden hulp als dat nodig is. Zelf ontdekken en zelf leren is een natuurlijke drang. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De omgeving waarin het kind opgroeit draagt hieraan voor een belangrijk deel bij.

Andere buitenschoolse opvang                                                                  

Voor buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen van onze school ook terecht bij twee externe organisaties. Voor informatie, vragen of inschrijvingen kunt u terecht op de websites van de verschillende organisaties.

Kinderopvang Rijk van Nijmegen verzorgt BSO op meerdere locaties: www.korvn.nl

Struin heeft een opvanglocatie in de Ooijpolder: www.struin.nl

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Het overblijven tussen de middag is een activiteit die wordt gefinancierd door de ouders van de leerlingen die daar gebruik van maken. De organisatie is in handen van de stichting ’Samen Overblijven Op School’, stichting SOOS. U kunt uw kind aanmelden via de website van SOOS, www.stichtingsoos.nl. In het informatieboekje van SOOS kunt u lezen hoe u uw kind via de website kunt aanmelden. Hebt u geen internetverbinding, dan kunt u een inschrijfformulier in vullen. Op school zijn inschrijfformulieren aanwezig.

GGD Gelderland-Zuid

De GGD biedt jeugdgezondheidszorg op maat. Dat wil zeggen dat ze de zorg afstemmen op de behoeften van ouders en kind. Er is speciale aandacht voor de 5-, 8- en 11-jarigen.

Team Jeugdgezondheidszorg voor onze school

Jeugdarts: Nicole Brienen

Jeugdverpleegkundige: Anneloes Huisman 

Doktersassistente: Marjolein Janssen  

Logopediste: Mirjam van der Pol

Gezonde schooladviseur: Sylvia Meijer

De e-mailadressen van het GGD-team staan in ons ouderportaal

Opvoeden in de oudste stad (OIDOS)

Vanuit de gemeente zijn wij als school gekoppeld aan een jeugdspecialist (Aldiana Kocan) van OIDOS. Zij is nauw betrokken bij onze leerkrachten en kinderen. Aldiana kan door de kwaliteitscoördinator betrokken worden bij vroegtijdig signaleren of bij hulpvragen. Dit kan zijn in de trant van ‘kijk eens even mee’ tot daadwerkelijke interventies zoals een gesprek met ouders of een training voor een leerling, maar ook doorverwijzing naar hulpverlening is mogelijk. OIDOS maakt het mogelijk dat specialistische ondersteuning, samen met de reeds aanwezige zorgstructuur, bij beginnende problemen snel vindbaar is en zwaardere hulp aan leerlingen kan worden voorkomen. Aldiana Kocan is te bereiken via de kwaliteitscoördinator van onze school.

Schoonmaakbedrijf

De dagelijkse schoonmaak wordt verzorgd door schoonmaakbedrijf Aquanovus.                            
De school wordt elke dag na lestijd schoongemaakt door verschillende medewerkers van het bedrijf.
Grotere werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de schoolvakanties.

Meer informatie over de partners waarmee we samenwerken vindt u in de schoolgids.