Samenwerking met partners

Samen met de peutergroep en de buitenschoolse opvang van KION vormen wij Montessori Kindcentrum Nijmegen-Oost. Met z’n drieën maken we gebruik van alle faciliteiten in het gebouw en samen vormen we het team van ons kindcentrum. De komende jaren zullen we die samenwerking steeds verder uitbreiden en zichtbaar maken.

Peutergroep Montessori Nijmegen-Oost (KION)

Bij peutergroep Montessori Nijmegen-Oost, in het Montessori kindcentrum, krijgen kinderen de gelegenheid zelf te ontdekken en zelf te leren, dit is een natuurlijke drang van elk kind. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De omgeving waarin het kind opgroeit draagt hier voor een belangrijk deel aan bij. Bij deze visie op ontwikkeling hoort gepaste begeleiding. We geven peuters de kans zelf te ontwikkelen in een uitnodigende omgeving met begeleiding op de achtergrond.

Buitenschoolse opvang Montessori Nijmegen-Oost (KION)

Bij buitenschoolse opvang (bso) Montessori Nijmegen-Oost, in het Montessori kindcentrum, ligt de nadruk op zelfstandigheid en ontdekken. Kinderen krijgen de ruimte om, met de begeleiding die zij nodig hebben, te komen tot ontwikkeling van eigenwaarde en ontdekken van talenten. We blijven op de achtergrond waar mogelijk en bieden hulp als dat nodig is. Zelf ontdekken en zelf leren is een natuurlijke drang. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De omgeving waarin het kind opgroeit draagt hieraan voor een belangrijk deel bij.

Andere buitenschoolse opvang                                                                  

Voor buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen van onze school ook terecht bij twee externe organisaties. Voor informatie, vragen of inschrijvingen kunt u terecht op de websites van de verschillende organisaties.

Kinderopvang Rijk van Nijmegen verzorgt BSO op meerdere locaties: www.korvn.nl

Struin heeft een opvanglocatie in de Ooijpolder: www.struin.nl

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Het overblijven tussen de middag is een activiteit die wordt gefinancierd door de ouders van de leerlingen die daar gebruik van maken. De organisatie is in handen van de stichting ’Samen Overblijven Op School’, stichting SOOS. U kunt uw kind aanmelden via de website van SOOS, www.stichtingsoos.nl. In het informatieboekje van SOOS kunt u lezen hoe u uw kind via de website kunt aanmelden. Hebt u geen internetverbinding, dan kunt u een inschrijfformulier in vullen. Op school zijn inschrijfformulieren aanwezig.

GGD Gelderland-Zuid

De GGD biedt jeugdgezondheidszorg op maat. Dat wil zeggen dat ze de zorg afstemmen op de behoeften van ouders en kind. Er is speciale aandacht voor de 5-, 8- en 11-jarigen.

Team Jeugdgezondheidszorg voor onze school

Jeugdarts: Nicole Brienen

Jeugdverpleegkundige: Marjan Bik

Doktersassistente: Marjolein van Doorn         

Logopediste: Mirjam van der Pol

Gezonde schooladviseur: Marieke te Plate

De e-mailadressen van het GGD-team hangen op school op het prikbord.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van ondersteuning die op gemeentelijk niveau wordt gesubsidieerd. Het gaat hierbij om jeugdhulpverlening. Op onze school is Els Beaumont van het NIM (Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk werk) werkzaam als schoolmaatschappelijk werker. U kunt haar tijdens haar spreekuur vragen stellen over opvoeden, bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met eten, slapen of slecht luistert. Maar ook zaken die invloed hebben op het kind op school zoals een echtscheiding, ruzie, mishandeling, overlijden of ziekte van een dierbaar iemand, faalangst, problemen met sociale contacten, een ontwikkelingsachterstand, pesten of gepest worden, problemen in de communicatie met medeleerlingen of leerkracht. Els Beaumont is te bereiken via de Intern Begeleider van onze school.

Schoonmaakbedrijf

De dagelijkse schoonmaak wordt verzorgd door schoonmaakbedrijf Aquanovus.                            
De school wordt elke dag na lestijd schoongemaakt door verschillende medewerkers van het bedrijf.
Grotere werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de schoolvakanties.

Meer informatie over de partners waarmee we samenwerken vindt u in de schoolgids.