Onze montessorischool

Wij zijn een montessorischool

Als montessorischool streven we naar de maximale ontplooiing van elk kind op persoonlijk, sociaal en cognitief gebied. Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en medeverantwoordelijkheid zijn voor ons centrale begrippen. We zijn een eigentijdse montessorischool. Het gedachtegoed van Maria Montessori, zoals zij dat ruim 100 jaar geleden gestalte gaf, plaatsen wij in het perspectief van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Ons onderwijs is wereldgericht. Als school willen we bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwelijke visie van elk kind. We creëren ruimte voor het bespreken van levensvragen en besteden aandacht aan de religieuze diversiteit in de wereld. We focussen daarbij zowel op overeenkomsten als verschillen tussen mensen. We vieren onder andere de traditionele katholieke jaarfeesten omdat zij verweven zijn met de Nederlands cultuur en brengen kinderen op de hoogte van de achtergronden van de verschillende vieringen.

Ontstaan van de school

Onze school is sinds de oprichting in september 1938 gevestigd in het gebouw aan de Heyendaalseweg (toen nog Driehuizerweg). De school is in 1938 gestart met één montessorigroep maar groeide al snel uit tot een volledige kleuterschool en lagere school. In 1950 verhuisde de kleuterschool naar een naastgelegen schoolgebouw aan de Archipelstraat. Bij het samengaan van de kleuterschool en de lagere school (1973) kwamen de kleuters weer terug naar het hoofdgebouw. Sinds die tijd zijn we een montessori basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Lang heeft de school een regiofunctie gehad. De laatste jaren is de tendens dat de school voornamelijk bezocht wordt door leerlingen uit de directe omgeving van de school: Indische buurt, Professorenbuurt, Bottendaal, Altrade en Galgenveld. Dit wordt voornamelijk bepaald door de, in de gemeente Nijmegen geldende, voorrangsregel voor kinderen uit de buurt.

Maria Montessori

Maria Montessori leefde van 1870 tot 1952. Zij werd geboren in de provincie Ancona in Italië. Ze studeerde medicijnen en promoveerde in 1896. Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Tijdens haar werk in het ziekenhuis en een psychiatrische kliniek kwam Montessori in aanraking met verstandelijk gehandicapte kinderen. Ze merkte op dat de ziekenhuisomgeving de kinderen niets bood om de geest te stimuleren. Ze verdiepte zich in psychologie en pedagogiek en ontwikkelde een methode om onderwijs te geven aan kinderen van deze doelgroep. In 1907 kreeg ze de kans om haar ideeën ook toe te passen op een reguliere school, het ‘Casa dei Bambini’ (‘huis der kinderen’). Montessori legde zich verder toe op het ontwikkelen van materiaal en nauwkeurige observaties. De school groeide uit tot een werkplaats waar de kinderen veel leerden. De resultaten waren zo indrukwekkend dat het ‘Casa dei Bambini’ de belangstelling trok van opvoeders uit andere landen. Het was de combinatie van vrijheid, zelfdiscipline, werklust en prestaties van de kinderen die bewondering wekte en al gauw navolging vond in de oprichting van meerdere montessorischolen, ook buiten Italië.
Vanaf 1909 publiceerde Maria Montessori boeken over haar visie, uitgangspunten en methode. Ze hield ook lezingen in het buitenland. Dit droeg bij aan de verdere verspreiding van het montessorionderwijs over de hele wereld. Haar uitgangspunten vormen nog steeds de basis van ons onderwijs. Een meer uitgebreide beschrijving van het leven en levenswerk van Maria Montessori is te vinden op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging www.montessori.nl (-> vereniging -> Maria Montessori).

Josephschool

Wij zijn een van de dertien scholen van de Stichting Sint Josephscholen. De stichting is een organisatie van dertien samenwerkende scholen voor primair onderwijs in Nijmegen. Op deze katholieke en interconfessionele scholen werken ruim 400 mensen (leerkrachten, directieleden en onderwijsondersteunend personeel) aan het verzorgen van goed onderwijs voor ruim 4100 kinderen. De organisatie kenmerkt zich door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod, traditie en pedagogische- en onderwijskundige concepten. De werkwijze is geënt op de fundamenten van de lerende organisatie waarbij de schooldirecteur wordt erkend als een integraal manager. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de individuele scholen om zich op basis van kwaliteitseisen, voor wat betreft het onderwijsconcept, te profileren. De hoofdlijn van het beleid is professionalisering, onderwijsontwikkeling, kwaliteitsbeleid en versterking van de autonomie van de scholen. Meer informatie over de stichting is te vinden op de website www.josephscholen.nl.