Team

Op onze school werkt een team van leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers samen aan het verwezenlijken van goed montessorionderwijs. De teamleden hebben verschillende rollen of taken en daarmee samenhangende verantwoordelijkheden. In het montessorionderwijs worden de kinderen gegroepeerd in heterogene groepen van twee of drie leerjaren. Bij ons op school zitten de kinderen in groepen van drie leerjaren bij elkaar.

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen.

De interne vertrouwenspersoon luistert en denkt mee en geeft adviezen over de te bewandelen wegen om tot een mogelijke oplossing te komen. Het kan ook zijn dat de interne vertrouwenspersoon doorverwijst naar andere instanties. Eén van de interne vertrouwenspersonen is tevens antipest-coördinator. In die hoedanigheid biedt hij/zij niet alleen een luisterend oor maar houdt hij/zij ook bij wie, in welke mate en door wie er gepest wordt. Ook hier geldt weer dat zowel kinderen, ouders als teamleden bij de antipest-coördinator terecht kunnen als zij zich gepest voelen en daar niet uit komen met de directbetrokkenen.  

Meer informatie over het team vindt u in de schoolgids.