Klachtenregeling

Waar mensen werken worden weleens fouten gemaakt of zijn er misverstanden. Ouders gaan met vragen, opmerkingen en/of klachten in eerste instantie altijd naar de leerkracht van hun kind. Het is ons streven dat elke leerkracht zowel de ouders als het kind serieus neemt en samen met hen op zoek gaat naar een zo goed mogelijke oplossing voor het probleem dat ontstaan is. Als u het gevoel heeft dat er niet goed naar u geluisterd wordt of u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u een gesprek aanvragen met de bouwcoördinator, kwaliteitscoördinator of directeur. Bent u daarna nog steeds niet tevreden met de oplossing en wilt u een klacht indienen dan kunt u met uw klacht terecht bij de interne vertrouwenspersoon van onze school of de externe vertrouwenspersoon van de stichting. In een schema samengevat ziet de klachtenprocedure er als volgt uit:

 

Overleg met de leerkracht

Overleg met de kwaliteitscoördinator of bouwcoördinator

Overleg met de directeur

Overleg met de interne vertrouwenspersoon

Overleg met de externe vertrouwenspersoon

Klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie

 

De kwaliteitscoördinator is:

Stephan Jacobs (stephanjacobs@josephscholen.nl)

 

De bouwcoördinator van de onder- en bovenbouw is:

Nina Bartray (ninabartray@josephscholen.nl)

 

De bouwcoördinator van de bovenbouw is:

Boukje Brouwers (boukjebrouwers@josephscholen.nl)

 

De directeur van onze school is:

Ilse Buijtels (ilsebuijtels@josephscholen.nl)

 

De interne vertrouwenspersonen van onze school zijn:

Boukje Brouwers (boukjebrouwers@josephscholen.nl)

Nina Bartray (ninabartray@josephscholen.nl)

 

De externe vertrouwenspersoon van onze stichting is een medewerker van de GGD. 

 

De landelijke klachtencommissie is te bereiken via:

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl