Aanmelden

Aannamebeleid van de gemeente Nijmegen

Alle kinderen in Nijmegen worden bij de basisschool aangemeld via Schoolwijzer, www.schoolwijzernijmegen.nl, het centrale aanmeldpunt voor basisonderwijs in Nijmegen. Naast het aanmeldformulier vindt u op deze website ook informatie over de spelregels voor het aanmelden, een overzicht van het aantal beschikbare plaatsen per basisschool en de voorrangsregels bij het toewijzen van de plaatsen.

Aanmelden van leerlingen voor het daaropvolgende schooljaar kan steeds tot 1 februari via www.schoolwijzernijmegen.nl. Daarna volgen nog een aantal matchingsrondes (1 april, 1 juni, 1 september en 1 november), maar de grootste plaatsingskans is er bij aanmelding voor 1 februari. 

Zodra ouders een plaatsingsbrief hebben ontvangen van Schoolwijzer Nijmegen met de bevestiging van een plaats op onze school, vragen we de ouders om contact met ons op te nemen om de plaats te bevestigen. Wij organiseren dan een kort inschrijfgesprek. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met onze onderbouwcoördinator Nina Bartray: ninabartray@josephscholen.nl

 

Aannamebeleid van onze school

In het montessorionderwijs wordt gewerkt met heterogene leeftijdsgroepen. Om ons onderwijs goed tot zijn recht te laten komen streven wij naar een evenwichtige verdeling van onze leerlingen over de verschillende bouwen. Daarnaast proberen we de groepen niet te groot te maken qua leerlingenaantal. De instroom van leerlingen is hierop afgestemd.

 

Aanmelden van leerlingen voor groep 1

Aanmelden van leerlingen voor het daaropvolgende schooljaar kan steeds tot 1 februari.

 

Wanneer kan uw kleuter op school starten?

In Nederland zijn alle kinderen leerplichtig vanaf het moment dat zij 5 jaar worden maar ze zijn welkom op school vanaf hun vierde verjaardag. In de praktijk zien wij ook dat de meeste kinderen inderdaad op of kort na hun vierde verjaardag starten. Zes tot acht weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de onderbouwleerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Uw kind mag eerst drie dagdelen komen ‘wennen’ voordat het echt naar school komt. Die data worden tijdens het intakegesprek met u afgesproken. Kinderen die voor 1 juni jarig zijn mogen nog voor de zomervakantie starten. Kinderen die in juni, juli en de zomervakantie jarig zijn starten direct na de zomervakantie. De kinderen die direct na de zomervakantie starten worden uitgenodigd voor de doorschuifochtend aan het einde van het schooljaar. Voor hen zijn de ‘wendagen’ niet van toepassing.

 

Aanmelden van leerlingen voor groep 2 tot en met 8 

Bij een verzoek voor tussentijdse plaatsing van kinderen die al op een andere school zitten, moet altijd een afspraak met de directeur gemaakt worden. Tijdens een persoonlijk gesprek van de ouder(s) met de directeur of kwaliteitscoördinator wordt gesproken over de onderwijsbehoefte van het kind, de reden van de eventuele overstap en de mate waarin onze school daarin mogelijk van betekenis kan zijn. Ook dan wordt er informatie gegeven over ons onderwijs en sluiten we het gesprek af met een rondleiding door de school. Vaak laten we oudere kinderen ook een aantal dagen ‘op proef’ meedraaien in de groep. Bij de overweging tot plaatsing spelen uiteraard ook groepsfactoren mee: zoals het aantal leerlingen en de hoeveelheid extra ondersteuning er reeds nodig is in de groep. Voordat wij definitief tot plaatsing overgaan nemen wij telefonisch contact op met de directeur of de intern begeleider van de vorige school om te bespreken of er bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Door alle benodigde informatie open met elkaar te delen zal de directeur een afweging maken of er tot plaatsing over gegaan kan worden. Wanneer een kind geplaatst wordt zal de vorige school altijd een onderwijskundig rapport met de belangrijkste informatie over de leerling opsturen.
Ook als uw kind tussentijds van onze school naar een andere basisschool gaat, wordt aan de nieuwe school een onderwijskundig rapport verstrekt.