Tussenschoolse opvang

Op Kindcentrum Montessori Nijmegen-Oost bestaat tot en met schooljaar 2023-2024 de mogelijkheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven. Dit wordt georganiseerd door Stichting SOOS. Vanaf schooljaar 2024-2025 gaan wij over op het vijf-gelijke-dagenmodel. 

Kinderen kunnen kiezen voor vast- en incidenteel overblijven. De kosten voor vast overblijven zijn lager dan voor incidenteel. U kunt uw kind aanmelden voor de TSO via de website van Stichting SOOS:   www.stichtingsoos.nl  of met een formulier. Dit formulier is op school te krijgen.
Wilt u uw kind maar zo af en toe laten overblijven, dan kunt u een strippenkaart bestellen. Ook dat gaat via de website van Stichting SOOS of met een formulier.
Het TSO-team staat onder leiding van Maud op t Veld, coördinator TSO.

Hoe ziet de middagpauze eruit bij de TSO op Kindcentrum Montessori Nijmegen-Oost?

Om 12.00 uur beginnen de groepen 1 tot en met 5 met eten dit doen ze in hun eigen lokaal onder begeleiding van een overblijfkracht. Om half 1 gaan ze naar buiten om te spelen. De kleuters spelen op het voorplein en kunnen de fietsjes van school gebruiken, er is ook voldoende zandbak materiaal aanwezig. De groepen 3, 4 en 5 spelen op het grote plein en kunnen gebruik maken van speelmateriaal uit het hok. De groepen 6 tot en met 8 gaan eerst naar buiten en om half 1 gaan ze onder begeleiding van een overblijfkracht naar binnen om in hun eigen lokaal te eten. 

In elke klas is een knutseldoos aanwezig waar ook spelletjes inzitten. Om 12.55 wordt alles opgeruimd en dragen we de klas over aan de leerkracht.

Als u vragen heeft over de TSO  kunt u altijd terecht bij Maud op t Veld.

Haar e-mailadres: maud.optveld@stichtingsoos.nl